RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie; ul. Jaromin 50; 72-320 Trzebiatów 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz przepisów nakładających na administratora obowiązek realizacji powierzonych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

6) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji umowy, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji lub kontynuacji umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
a a
(2018-05-29 10:48:37)
Ostatnio zmodyfikował:
a a
(2021-01-24 18:40:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki