☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej w Jarominie

Poniedziałek 17.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie; ul. Jaromin 50; 72-320 Trzebiatów 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz przepisów nakładających na administratora obowiązek realizacji powierzonych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

6) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji umowy, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji lub kontynuacji umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 


 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie; ul. Jaromin 50; 72-320 Trzebiatów 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie możliwy jest pod adresem email: ido@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pomocy społecznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, d, e lub Art. 9 ust. 2 lit. b, c, f, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe oraz niewrażliwe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z instytucji publicznych wspierających i współorganizujących pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

8) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X